Jaargang 7 • Verschijnt tweewekelijks • Losse nummers € 4,30

Hoe gezonder we zijn, hoe duurder het wordt

Het gemopper dat men nogal eens hoort onder gezonde, genoeg bewegende mannen: als mensen niet zo ongezond leefden – roken, drinken, zitten – zou dat de gezondheidszorg een hoop geld schelen. Het is een hardnekkig misverstand, stellig geworteld in zelfgenoegzaamheid....