Jaargang 7 • Verschijnt tweewekelijks • Losse nummers € 4,30

Trekvogel, blijf thuis!

Onderbelicht: de enorme energieverspilling die het van hot naar her reizen van trekvogels met zich meebrengt. Al honderdduizenden jaren.  Trekvogels brengen de zomer door in landen met een aangename temperatuur, maar vreten aanzienlijk meer dan ze nodig hebben om...