Jaargang 7 • Verschijnt tweewekelijks • Losse nummers € 4,30

Lopen tijdens het bidden

Kwam het doordat mijn oudere broer zich twee jaar eerder op onze lagere school zo misdragen had, dat ik als zoveelste telg Metz merkte al gebrandmerkt te zijn nog voordat ik bij juf Wackl in de klas kwam? Of kwam het doordat juf Wackl zo’n schijnheilige kwezel was? In...

De mijne waren de mooiste

Begin november hield onze juf een folder met plaatjes van hyacinten en tulpen omhoog en kondigde een wedstrijd aan in het trekken van bloembollen, bij haar te bestellen. Een wedstrijd voor de hoogste klas van de lagere school. “En dat zijn jullie!”  Het zou gaan...