Jaargang 7 • Verschijnt tweewekelijks • Losse nummers € 4,30

Netanyahu is de vader van Hamas

De nationalistische Likoedpartij heeft in de jaren tachtig de oprichting van Hamas in Gaza aangemoedigd en getolereerd als tegenwicht voor de PLO van Yasser Arafat. ‘Verdeel en heers’ was en bleef het idee tot 7 oktober 2023. Het uitgangspunt van Likoed was dat...