Jaargang 7 • Verschijnt tweewekelijks • Losse nummers € 4,30

Na ‘Hoi’

door | jul 18, 2023

Na ‘Hoi’ kwam kamerbreed vanzelf de lof op gang:

‘stinkende best gedaan’, ‘aimabel’, ‘te vertrouwen’,

zelfs Geert zei even ‘u’, wat niet viel vol te houên,

en velen vonden, dat Mark weliswaar te lang

was doorgegaan, maar ach, zoiets vergaf je graag

een man als hij, ondanks een haperend geheugen,

dooddoeners als tactiek en af en toe een leugen,

want liegen hoorde ook bij politiek Den Haag.

‘Vaarwel mijn gave land, verwacht een and’re heer…’

Veel ‘best’ zal blijven stinken. En nog heel wat meer

Jan Boerstoel

PROEFABONNEMENT
4 NUMMERS VOOR € 15