Jaargang 6 • Verschijnt tweewekelijks • Losse nummers € 4