Jaargang 7 • Verschijnt tweewekelijks • Losse nummers € 4,30

Wopke kreeg een brief mee

door | sep 15, 2023

Ons kabinet, zo stel ik me voor, heeft zitten puzzelen over de brief die het Wopke Hoekstra moest meegeven op zijn reis naar de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, in Brussel. Ik heb een kladje voor u uit de prullenmand gered:

Beste Ursula, 

Mijn hartelijke en welgemeende gelukwensen met jouw keuze van Wopke als primaire man ter verdediging van de Europese klimaatdoelstellingen. Hij zal, wanneer hij optreedt namens de EU, altijd een uitstekende indruk maken. Dit heeft primair te maken met zijn lichaamslengte. Hij meet meer dan 1.90 m. en dat is een vast gegeven. Dit blijft zo. Dit behoort dus niet tot de dingen (zeg ik met nadruk) die mogelijk gaan tegenvallen.

Vermoedelijk zijn in jouw kring nu reeds negatief georiënteerde individuen bezig om voorbeelden te verzamelen over alles waarin Hoekstra niet aan verwachtingen gaat voldoen. Ze zullen wijzen op de spectaculaire verschrompeling van de partijaanhang van het CDA onder zijn leiderschap, jawel, hij heeft zijn partij doen krimpen tot vlakbij het verdwijnpunt. Of op zijn verlammende uitspraken (‘voor mij niet heilig’) over de klimaatdoelstellingen van de regering waarvan hij deel uitmaakte. Dit maakt hem op het eerste gezicht minder geschikt om de bezielende leider te worden die jouw klimaatdoelstellingen, zoals verwoord 

in de Green Deal, tot gemeenschappelijke Europese politiek maken.

Maar vergis je niet! Een excellente eigenschap van Wopke Hoekstra is dat hij zaken kan verdedigen waarvoor hij geen sympathie heeft. En omgekeerd! Bijvoorbeeld: de afstand die hij neemt van de klimaatdoelstellingen van Rutte-IV: deze doelstellingen had hij zelf opgesteld! Althans, hij was erbij toen ze werden opgeschreven, en hij piepte toen niet.

Inderdaad, men leest niet gemakkelijk aan hem af of een kwestie bij hem naast een feitelijk ja of nee ook een emotionele afkeer of positieve betrokkenheid oproept. Hij is als politicus uitgesproken modern, wat wil zeggen dat hij dezelfde uitstraling heeft als AI, kunstmatige intelligentie. Uiteraard zonder dat daarmee iets gezegd wil zijn over het waarheidsgehalte van wat hij beweert.  

Kortom: ik ben je erkentelijk dat je door Wopke een nieuwe plaats te bieden, mij de helpende hand reikt. Mijn wederdienst bestaat uit… je hebt het al begrepen… het niet-voordragen van Sigrid Kaag. Ik kan je zucht van opluchting hier in Den Haag helemaal horen. 

Hartelijk gegroet,

Mark

PROEFABONNEMENT
4 NUMMERS VOOR € 15