Jaargang 7 • Verschijnt tweewekelijks • Losse nummers € 4,30

Foie gras ter discussie

Twintig jaar geleden, in augustus 2003, deed het Israëlische hooggerechtshof een uitspraak over foie gras. Er waren op dat moment zo’n zeshonderd familiebedrijven in Israël die foie gras maakten en het was een belangrijk en gewaardeerd exportproduct geworden....

D66 puf, puf

Het verkiezingscongres van D66 in Apeldoorn heeft zich weer eens uitvoerig beziggehouden met het raadsel van het verdwijnpunt. “Het grote publiek moet ons weer ontdekken,” zei voormalig partijleider Boris Dittrich. Inderdaad, ooit 24 zetels in de Tweede Kamer (op één...

Wopke kreeg een brief mee

Ons kabinet, zo stel ik me voor, heeft zitten puzzelen over de brief die het Wopke Hoekstra moest meegeven op zijn reis naar de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, in Brussel. Ik heb een kladje voor u uit de prullenmand gered: Beste...

Een bom op Rotterdam

Onlangs heeft de oud-generaal Andrej Goeroelov op de Russische staatstelevisie uitgelegd dat een atoomoorlog het best kan beginnen met een bom op Rotterdam. Je zou denken, aldus de heer Goeroelov, dat we zouden beginnen met een bom op Londen – hij legt dan niet uit...