Jaargang 7 • Verschijnt tweewekelijks • Losse nummers € 4,30

Gedetineerde stem ontbreekt

Gevangenissen en huizen van bewaring in ons land herbergen gemiddeld zo’n tienduizend personen. Alle gedetineerden, behalve buitenlanders en een handvol als terroristen veroordeelden, hebben net als andere burgers zowel actief als passief kiesrecht. Toch blijkt bij...