Jaargang 7 • Verschijnt tweewekelijks • Losse nummers € 4,30

De vuurtoren

In 2002 stond vuurtoren Het Paard van Marken te huur, voor € 384,82. Rijkswaterstaat was op zoek naar ‘bewoners met technische capaciteiten i.v.m. afwijkende nutsvoorzieningen, geen waterleiding, geen aansluiting op het aardgasnet. Een dieselgenerator zorgt voor...