Jaargang 7 • Verschijnt tweewekelijks • Losse nummers € 4,30

Na ‘Hoi’

Na ‘Hoi’ kwam kamerbreed vanzelf de lof op gang: ‘stinkende best gedaan’, ‘aimabel’, ‘te vertrouwen’, zelfs Geert zei even ‘u’, wat niet viel vol te houên, en velen vonden, dat Mark weliswaar te lang was doorgegaan, maar ach, zoiets vergaf je graag een man als hij,...