Jaargang 7 • Verschijnt tweewekelijks • Losse nummers € 4,30

Idee: altijd tweemaal naar de stembus

Afgaand op de opiniepeilingen wordt de coalitievorming na de verkiezingen bijkans onmogelijk. Wat te doen met een linkse premierkandidaat bij een rechtse meerderheid? Wordt het misschien hoog tijd voor een kiesdrempel of een variant daarop? Bij elkaar opgeteld komen...