Jaargang 7 • Verschijnt tweewekelijks • Losse nummers € 4,30

Westerterp lekte naar de VS

In de necrologieën die gewijd zijn aan het overlijden van Tjerk Westerterp, onder andere minister van Verkeer en Waterstaat in het roemruchte kabinet-Den Uyl (1973-1977), ontbrak één detail. In 2006 spitte ik met collega Freke Vuijst 5500 telexen van de ambassade in...