Jaargang 7 • Verschijnt tweewekelijks • Losse nummers € 4,30

Rodelen op je rug

Zondags klonk in de keuken het gierende geluid van de fluitketel. Terwijl ma erheen rende, schoof pa in de huiskamer de stoelen tegen de muur om plaats te maken voor de zinken wastobbe. Als die met warm water was gevuld, gingen Rudolf en ik er zo uit onze pyjama in....

Wehkamp

Op het tafelkleed lagen de laatste stuivers en dubbeltjes. “Loop even naar Westra voor een gasmuntje,” zei pa tegen ons. Rudolf en ik liepen naar de melkboer, die ons een grijs muntje met een inkeping gaf. Pa mikte het in de gasmeter en stak de vier gaspitten van de...