Jaargang 7 • Verschijnt tweewekelijks • Losse nummers € 4,30

Hij leek alles tegen te hebben

Maarten van Roozendaal heeft het gered. Als er tien jaar na je overlijden nog steeds aandacht aan dat feit besteed wordt in het huidige tijdsgewricht, dan heb je diepe sporen nagelaten. In elk geval in bepaalde kringen – niet zijnde de Top 2000 – ben je dan hard op...