Jaargang 7 • Verschijnt tweewekelijks • Losse nummers € 4

Nog lang geen tijd om rouwkaarten te schrijven

Vergeleken met vijftig jaar geleden staat de wereld er veel beter voor. Welvaart en welzijn zijn toegenomen. Meer kinderen gaan naar school, meer mensen kunnen lezen en schrijven, zijn gezonder en worden ouder dan ooit – kunnen hun kleinkinderen zien opgroeien. Door...

Sancties maken vindingrijk

Zelden zulke lekkere chocola gegeten als eind jaren zeventig in Rhodesië. Het land had te maken met sancties vanwege het eenzijdige uitroepen van de onafhankelijkheid en kon geen chocola invoeren, dus gingen de bewoners het zelf maken. Bij sancties zie je vaker dat...